ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สงป.กห. ได้เปิดให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยขอให้ท่านกรอก ข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างซึ่งหนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณา และดำเนินการตรวจสอบโดย ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สงป.กห.

 

*  แสดงข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่
 
*
*
*
 
Enter security code:
 Security code
 
 * * * ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ E-mail จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับหรือไม่ต้องการเปิดเผย ก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าว
ดำเนินการโดย  หน่วยการรับเรื่องร้องเรียน

                        ผู้ดูแลเว็บไซต์
                                 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงบประมาณกลาโหม
                                 โทร 0-2501-6871   โทรสาร 0-2501-6871
                                    E-mail : odb0208.9@mod.go.th
โทร. 0-2501-6871  โทรสาร 0-2501-6871
        E-mail : mod0208.4@mod.go.th
 
สถิติผู้เข้าชม