การจัดการความรู้ สงป.กห.


รปภาพ1.jpg
      ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
     แนวทางการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างของ กห.                                                                                           

 
 
      ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒                            

 
      ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

      ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

     แนวทางการประเมินผลโครงการของกระทรวงกลาโหม
รปภาพ2.jpg