พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

พล.อ.อดินันท์  ไชยฤกษ์  ผอ.สงป.กห.และภริยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
เมื่อ ๑๒ ต.ค.๖๕ ณ ศาลาว่าการกลาโหม


-----------------------------------------------------------

 
abcdef