พล.อ.อดินันท์ ไชยฤกษ์ ผอ.สงป.กห. ได้กรุณามอบเครื่องบริโภคให้กับกำลังพล

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.65 พล.อ.อดินันท์ ไชยฤกษ์ ผอ.สงป.กห. ได้กรุณามอบเครื่องบริโภคให้กับกำลังพล
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของกำลังพล

---------------------------------------

 
abcdefhijkl