ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
สำนักงบประมาณกลาโหม
Office Of Defence Budget 

พล.อ.อดินันท์  ไชยฤกษ์  ผอ.สงป.กห. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย
โดยมี ผู้บังคับบัญชา และ หน.นขต.สงป.กห. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี
เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๖๕, ๐๙๑๙ ณ ห้องประชุม สงป.กห. ชั้น ๒ ในศาลาว่าการกลาโหม

-------------------------------------------

 
 .