พล.อ.อดินันท์ ไชยฤกษ์ ผอ.สงป.กห. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๑๘ ส.ค.๖๕

พล.อ.อดินันท์  ไชยฤกษ์  ผอ.สงป.กห. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารที่ได้รับการแต่งตั้งยศ และเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สงป.กห. ในศาลาว่าการกลาโหม จำนวน ๒ นาย ได่แกj
๑. นายภูมิ แก้วกำพล  เป็น  ว่าที่ร้อยตรี
   ๒. ส.ต.หญิง ดาริณี  สังวริ   เป็น  สิบโทหญิง

---------------------------------------------------

 
abcde