วันคล้ายวันสถาปนา สงป.กห. ครบรอบปีที่ ๓๘


วันคล้ายวันสถาปนา สงป.กห. ครบรอบ ๓๘ ปี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

เมื่อวันพุธที่ ๕ ต.ค.๖๕ ในศาลาว่าการกลาโหม

-------------------------------------------

 

abcdefghijklmno