การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สงป.กห.

 

 
สป.
  • แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สป. ประจำปี 2556-2559 Download
 

สงป.กห.

  • แผนปฏิบัติการและป้องกันปราบปรามการทุจริตของ สงป.กห. ประจำปี 53 Download
  • แผนปฏิบัติการและป้องกันปราบปรามการทุจริตของ สงป.กห. ประจำปี 54Download

--------------------------------------------------------------------
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต